Egy biztosítás megkötésével azon kockázatokat adod át a biztosítónak a biztosítási díj fejében, amellyel önmagad nehezen lennél képes szembenézni.

Tartalom

 

Egy jó biztosítás segít

A biztosítások áttekintése

 

A biztosítás történelme

A biztosítás egyidős az emberiséggel, erről bővebben is olvashatsz ebben a cikkben.. A kockázatok, így a károk mérséklése már nagyon korán foglalkoztatta az embereket. Ez volt a biztosítás kezdetleges formája, ami akkoriban elsőként a kárfelosztást jelentette.

Az idő előrehaladtával a kezdetleges biztosítási formák „gyerekbetegségei” megmutatkoztak, így a kockázatvállaláshoz mérten egyenlő kockázatviselés miatt át kellett gondolni ezen megoldásokat. Ez a továbbgondolás, valamint a gazdasági-társadalmi-technológiai fejlődés újabb és újabb biztosítási igények kielégítését tették szükségessé.

Az egymás megsegítésén túli, klasszikus értelemben vett eredeti, tényleges biztosítási formák már javarészében már átalakultak, bár vannak kivételek. Az általuk létrehozott alapelvek viszont kivétel nélkül megmaradtak, ezek segítségével, a matematikai és statisztikai számítások révén a biztosítók egyre inkább szakosodtak. Számodra ez ott jelenik meg előnyként, hogy képesek célzottan az adott terület kockázatát hatékonyan mérsékelni, és így egy elfogadható ár-érték arányt kihozni a kezdetleges csillagászati összegekhez képest.

Biztosítás formája (jogviszonya), felügyelete

Az idők megmutatták, hogy melyek a leghatékonyabb formák. Működésüket tekintve leggyakrabban a részvénytársasági forma fordul elő. Emellett Magyarországon formaként az egyesület, valamint egy külföldi társaság hazai fióktelepe is előfordul.

A kellő stabilitás kiemelten fontos, elvégre sok ember életére lenne hatással, ha nem tudnák teljesíteni a vállalt kötelezettségeiket. Pont ezért bárhol a világon nagyon nagy figyelmet fordít minden kormányzat a saját országában működő biztosítók ellenőrzésére.

A biztosítókat, mint a pénzpiac szereplőit Magyarországon az MNB felügyeli. Kérdéseiddel, panaszaiddal fordulhatsz még a Pénzügyi Békéltető Testülethez, amelynek célja egy esetleges jogvita peren kívüli rendezése.

Miért jó neked, ha van biztosításod?

A pénzügyi stabilitás piramisa
Ahogy a fenti ábrán is látod, bármely pénzügyi célod elérésének az alapja, ha meg tudod védeni azt, amid már van. A megtakarítás pusztán azért van a védelem szintje alatt, mert ha nincs annyi tartalékod, amiből megélsz, akkor egy válsághelyzetben a biztosítás díjait sem fogod tudni fenntartani.

Így mielőtt fentebb lépnél, gondoskodj arról, hogy az alapok rendben vannak.

Egy biztosítóval jellemzően akkor kötsz szerződést, ha az esetleges károd várható végösszege jelentősen megterhelné a költségvetésedet. Tehát relatívan sűrűn kisösszeg (pl. vagyonbiztosításnál viharkár), vagy esetleg egyszer, de hatalmas nagy (pl. egészségbiztosításnál külföldi életmentő kezelés) Ezt a kockázatot egy biztosítónak átadva nyugodtabban aludhatsz és várhatóan spórolsz még akkor is, ha díjat fizetsz ezért.

Ezt a spórolást leginkább egy káresemény előfordulásánál láthatod.

Hogy könnyebben érthető legyen, jöjjön egy kis kitekintés, utazzunk vissza 1999-ig. Az annak idején állami tulajdonban lévő Budapest Sportcsarnok nem volt biztosítva, lévén az akkori gyakorlat szerint a Magyar Állam úgy vélte, hogy csak a fenntartói zsebéből tenné a pénzt a biztosítót üzemeltető zsebébe. A sportcsarnok egy felborult gyertya miatt 3 óra alatt porig égett, így a romok eltakarítására, az ingatlan újjáépítésére az államnak máshonnan kellett a pénzt előteremtenie. Ha rendelkezett volna biztosítással (vélhetően valamely állami tulajdonban levő biztosítónál), akkor a többi, privát befizetőktől származó pénzből is lehetett volna az újjáépítést fedezni.

Ugyanez a helyzet kicsiben nálad is fennáll. Egy reálisan előforduló káreseménynél vagy magad pótolod az adott eszközt, és ezzel lekötöd a tartalékaidat, vagy a biztosítóra bízod ennek felvállalását.

Te, mint szerződő a biztosításnál a kárhányad csökkentése érdekében meg fogsz tenni minden tőled elvárhatót. Pl. a biztonsági előírásoknak megfelelsz, valamint valószínűleg felelősségteljesen viselkedsz pont azért, nehogy a te felelőtlenséged miatt (pl. ittas vezetés) legyél kizárva a kártérítésből. Ennek következtében még kevésbé leszel kitéve annak, hogy egy káresemény miatt a kár helyreállításán kelljen dolgoznod.

Biztosítással a hátad mögött magánszemélyként is és vállalkozóként is biztos lehetsz abban, hogy amit eddig felépítettél, az egy váratlan helyzet miatt nem semmisül meg.

Mivel nem kell könnyen hozzáférhető helyen tartanod az esetleges kár fedezetéül szolgáló teljes összeget, így azt akár be is tudod máshol fektetni, tehát nyereséged tovább tud nőni.

Vállalkozóként így a termelésed folyamatosabb tud lenni. Bár ekkor is érhet téged káresemény, de ennek hatásai a biztosítás révén kevésbé terhelik a céges kasszát. A helyreállítás költségeire, a termeléskiesés veszteségeire, vagy más negatív hatásokra nem kell külön tartalékolnod a teljes összeget, így ezt a részt vissza tudod forgatni a cégedbe.

Idáig tartott a jó hír. A rossz, hogy nem minden, nagy vagyoni hátrányt okozó esemény biztosítható. Így például neked kell gondoskodnod arról, ha:

 • a cégednél sztrájk miatt leállás történik
 • egy konkurensed elhalássza előled az ügyfeleidet
 • törvényi módosulás miatt már nem, vagy nem a megszokott formában tudod a vállalkozásodat folytatni
 • az ügyfelek igényei változnak, ehhez is neked kell alkalmazkodni

 

Mi kell ahhoz, hogy valami biztosítható legyen? 

Ahhoz, hogy egy biztosító képes legyen arra, hogy biztosítsa számodra a kockázatod kezelését, matematikai módszerekkel becsülik meg a bekövetkezés valószínűségét. Ha nem ezt tennék, akkor nem tudnának pontos díjkalkulációt végezni, és vagy nagyon hamar csődbe mennének, vagy nagyon magas díjat mondanának neked. Ezeket a hibákat a történelem során már kinőtte a biztosítási iparág nagyjából az Újvilág felfedezése után nem sokkal, tehát kellően nagy a gyakorlatuk ebben 🙂 .

Számukra az a fontos, hogy a várható fizetendő kárösszeg és a bekövetkezés valószínűségének szorzata minél alacsonyabb legyen. Tehát vagy nagyon kicsi összegű rendszeres kifizetés, vagy katasztrófák esetén nagy kártérítés, de csak nagyon ritkán.

Szerencsére neked csak annyit kell tudnod, hogy a te életedben várható-e, hogy egy adott esemény valaha is bekövetkezik.

A biztosíthatóság kritériumai 

Amely események az alábbiaknak megfelelnek, azok biztosíthatóak, a többiek nem:

 • Előre nem látható, nem akaratlagos károk
 • Pénzben legyen kifejezhető a kártérítés összege: Üzleti hírnév így nem biztosítható
 • A káresemény véletlenszerű legyen: véletlen sem tervezhető, vagy szándékos, az egyetlen, amit tudhatsz, hogy előbb-utóbb lesz ilyen
 • A kockázatok becsülhetőek legyenek a múltbéli adatok alapján: UFÓ elrablásra biztosítás csak akkor köthető, ha már tudnak vele kalkulálni
 • Legyen kellően nagy veszélyközösség: a kártérítés összegét a befolyó biztosítási díjakból fedezi a pénzintézet, ezért kellően sok befizető kell egy reálisan alacsony díjhoz, azaz ahhoz, hogy az ügyfélnek is megérje és a biztosítónak is kifizetődő legyen.
 • Egymással ne legyen ok-okozati összefüggés: a véletlenszerűség itt is közbeszól, a láncreakciókat nem fogják neked felvállalni.

Azokat a kockázatokat, amelyek ugyan biztosíthatóak lennének, de a biztosító nem kívánja felvállalni, a biztosító kizárásként vagy mentesülésként kezeli. Ezek mindig előre ismertek. Kizárás például a háború, vagy terrorcselekmény. Mentesülés pedig rendszerint a biztosított gondatlanságával áll összefüggésben, mint például ittas vezetés.

Ezek alapján nagyon sok mindent tudsz biztosítani:

 • Élet
 • Egészség
 • Vagyon (ingatlan, autó, stb)
 • Jogvédelem
 • Utas
 • Felelősség
 • Baleset
 • stb

Mikor és hogyan kezeld a kockázatot

Ahogy láthatod, ezek mind kockázatot rejtenek magukban. Így a biztosítás nem más, mint a kockázatok kezelésének egy eszköze.

A kockázatkezelés 

 

Mi a kockázat?

Nagyon definíció szerint nézve a kockázat nem más, mint negatív hatású események bekövetkezési esélye.

A biztosítás témakörében fontos hangsúlyozni a negatív kimenetelt. Elvégre kevés embert láttam még azért pityeregni, mert várt valami közepes eredményt, és helyette kitűnőt kapott.

Így a kockázat a hétköznapi gyakorlatban a veszteség vagy érdeksérelem lehetőségeként használt fogalom. Ekkor jellemzően vagy ténylegesen fizetendő anyagi károkra gondolunk (vagyonban, egészségben létrejövő kárt kell pénzzel helyrehozni), vagy elmaradt haszonról beszélünk (pl. elmaradó árbevétel és így csökkenő nyereség pl. gépleállás miatt).

Miért kell a kockázatot kezelni? 

Az átlagember legyen akár magánszemély akár vállalkozó az erőforrásokkal (pénz, energia, idő, stb) csak korlátozottan rendelkezik. Ha nem így lenne, nem lenne szükség biztosításra, mert könnyen pótolná a kiesést.

Ezt a korlátozott erőforrást osztja be meghatározott célok elérése érdekében mindenki legjobb tudása és lehetősége szerint. A korlátozott rendelkezésre állás hátulütője, hogy egy nem várt esemény során ezeket az erőforrásokat jelentősen át kell csoportosítani, már ha van rá lehetőség. Biztosítással a hátad mögött viszont lehetőség nyílik arra, hogy plusz forrást is bevonhass, és legalább a pénzben kifejezhető részek előteremtését valaki más oldja meg.

Milyen kockázatokkal nézel szembe? 

Akár magánszemélyként, akár vállalkozóként vagy jelen, jónéhány kockázat közül „válogathatsz”. Fussuk át őket csupán csoportosítva a teljesség igénye nélkül :

 • Érintettek köre: egyéni, vállalati, társadalmi
 • Veszély iránya szerint: saját magam érdekét védem (pl. vagyonbiztosítás), valaki más érdekét védem (felelősség)
 • A kockázat időhorizontja szerint: rövid, közép és hosszútávon jelentkezők
 • A kár mértéke szerint
 • A kár gyakorisága
 • Tudatosság szempontjából: tudatosan vállalt, tudomásul vett elkerülhetetlen, vagy előre nem látható
 • stb

 

A kockázat kezelése a gyakorlatban

 

A kockázatkezelés feladata 

A kockázatkezelés a vállalkozói világon kívül hétköznapi szóhasználatban nem sűrűn jelenik meg, bár mindennap végzi mindenki. Van, aki gondosságnak, van, aki tervezésnek, van, aki előrelátásnak hívja. Vállalkozások esetében nyilván nem csak a napi rutin része, hanem akár külön személy vagy csoport is foglalkozik vele.

A fő feladat ilyenkor, hogy áttekintsd az összes lehetséges kockázatot és azok következményeit az esetleges összefüggéseivel együtt. Ha megvan számodra helyben a személyi, dologi és pénzügyi feltétel, akkor kezeld helyben. Ekkor teljesen felesleges biztosításban gondolkoznod. Amelyek nem, vagy nem egy könnyen kezelhetőek helyben, azokat add át olyannak, aki olcsóbban megoldja, mint te házon belül.

Ha belegondolsz, az életben minden területen ugyanígy cselekszel.

 • Ha a kocsidban tönkremegy az akkumulátor, önállóan kicseréled másikra. De teljes nagyjavításba saját magad nem kezdesz (feltéve, ha nem vagy eleve szakszerviz)
 • Ha lebetegszel egy kicsit, akkor házon belüli megoldás pl. a C-vitamin. Súlyosabb betegségeknél viszont nem műtögeted magadat odahaza, inkább elmész orvoshoz.

Ugyanez igaz a kockázatkezelésre is. Ami picike kellemetlenség, azt oldd meg. A többinél inkább bízd olyanra, aki ezt hatékonyabban végzi.

A kockázatkezelés alapvető célja a hétköznapi folyamatok fenntartása. Akár magánszemélyként, akár vállalkozásként, de a cél, hogy vagy ne kerüljön porszem a gépezetbe, vagy ha belekerült, minél könnyebben lendülj túl rajta. Előre felkészüléssel ez sokkal könnyebb, mint utólagos gondolkodással.

A kockázatkezelés három tevékenysége

Prevenció:

Célja a kár megelőzése.

Önmagában több módon valósíthatod ezt meg:

 • Kockázatkerülés: valamilyen veszélyes tevékenység abbahagyása. Ez viszont gyakran a kitűzött cél módosításával, vagy a célodról való lemondással jár együtt.
 • Kockázat átadása: ekkor bizonyos lépéseket erre szakosodott szakembernek adsz át, vagy biztosítást kötsz. A kockázat megmarad, csak nem nálad.
 • Felkészülés, biztonsági intézkedés: a káresemény kisebb valószínűséggel következik be, ha mégis baj történik, akkor az sem kizárt, hogy kevésbé lesz nagy problémád. Tipikus esete a tűz- és balesetvédelem.

Kompenzáció:

Ha mégis baj történik, a kompenzáció elsősorban pénzügyi értelemben véve a kár előtti állapot helyreállítását szolgálja. Ekkor a tevékenység tovább folytatható, bár mindenki tudja, hogy valószínűleg hasonló káresemény a jövőben is elő fog fordulni. (pl. viharkár)

A biztosítások területén az egyik leggyakoribb igény ezzel kapcsolatban merül fel, a történelem során is leginkább ilyen irányú igények miatt jött létre a biztosítás.

Kárenyhítés:

A kárenyhítés már a káresemény közben történik. Ez a károsult érdeke is, így a cél a kár mérséklése. Tűzesetnél nem várod meg, hogy továbbterjedjenek a lángok, hanem a tűzoltók kiérkezéséig te magad is cselekszel.

Hogyan tudod lefedni a saját kockázataidat?

 

Magánszemély biztosítás

Magánszemélyeknél a leggyakrabban igényelt biztosítások:

 Lakásbiztosítás

Az ingatlanok biztosításánál kiemelten fontos, hogy a szolgáltatás színvonala és összege megfelelően legyen kiválasztva. Tekintettel arra, hogy feltehetően a legnagyobb vagyoni értékedről van szó, így az esetleges károk is nagy hatással lehetnek rád.

Amikor áttekinted, hogy mire szól a biztosítás, nem elegendő pusztán egyetlen sort keresni. pl vízzel kapcsolatos fogalmat megnézni, és máris pipa. A biztosító ugyanis különbséget tesz beázás, csőtörés, árvíz, belvíz vagy épp elfolyt víz között. És ez még csak a víz volt.

Érdemes figyelmet fordítani arra, hogy konkrétan mire is terjed ki a biztosítás. Nagyértékű ingóság esetén célszerű ezt is bejelenteni, enélkül ugyanis nem fogják kifizetni egy esetleges megsemmisüléskor.

A biztosítás megkötésekor pusztán az ár helyett célszerű az ár-érték arányra figyelni. Lehet, hogy csupán párezer forint van két biztosító ajánlata között, kártérítésnél viszont akár milliós különbségek is lehetnek.

Gépjármű biztosítás

A gépjárművek esetében a Bonus-Malus besorolás az eddigi károkozások szerint történik. Minél óvatosabb vagy, annál szívesebben látnak téged.

Mivel ez egy egyszerűen megköthető biztosítás, így sok embernek ismerős. Mindenképp szükséges figyelni a határidőkre, mert a biztosítás évfordulója után már nincs lehetőséged módosításra. Ha az a díj módosulásával jár, még olyan mértékben sincs lehetőség változtatni, hogy csekk helyett a csoportos beszedés kedvezményét igénybeveszed.

Utasbiztosítás

Utazás előtt gondold át, hogy hova mész, és ott milyen programok várnak téged. Mivel utasbiztosítást csak az utazás megkezdése előtt tudsz kötni, a biztosító az árait pedig a szükséges fedezethez igazítja, így ez egy fontos kérdés. Nem mindegy ugyanis

 • a célország közegészségügyi fejlettsége: Nyugat-Európában kevésbé kapsz kolerát, mint más területeken,
 • közbiztonság: számháborúzni mégy, vagy valódi fegyverrel nézel szembe
 • tervezett program: a városnézéses tevékenységet a biztosító jobban szereti (és így olcsóbb), mint a vadvízi evezést.

Egészségbiztosítás

A magyar egészségügy erősen túlterhelt. Bár szakmailag kompetens orvosok fogadják a betegeket, finanszírozás nélkül ők sem tudnak csodákat tenni.

Az egészségbiztosítás keretein belül egyrészt gyorsabb kiszolgálásban és kevesebb ügyintézésben részesülsz. Amennyiben szükséges, akár az adott betegségre specializálódott külföldi orvosoknál is gyógyulhatsz, így egyrészt hamarabb lábra állsz, másrészt túlélési esélyeid is nőnek.

Lehet, hogy te úgy vagy vele, hogy van ismerősöd kórházban. Ez a normál TB keretein belül nagyon sokszor lehet hasznos. Az ismerősöd keze a sajátjához képest teljesen más szakterületre nem biztos, hogy odaér. Számodra viszont nem teljesen mindegy, hogy mennyi idő telik el, míg a megfelelő szakemberhez odakerülsz, és az is kardinális tud lenni, hogy az adott specialista mennyiért vállal pácienst. Ezekre a kérdésekre ad egyértelmű választ neked az egészségbiztosítás.

Mikor kell neked életbiztosítás

Életbiztosítás

Akár hitel van a hátad mögött, akár a családod valamely tagja erősen függ a te jövedelmedtől, lehetőséged van arra, hogy ha veled bármi tragédia történik, őket ez anyagi értelemben ne tegye tönkre.

Az életbiztosítás kérdésköre több részből tevődik össze, még a szerződés megkötése előtt gondold át megfelelően az igényeidet.

Balesetbiztosítás

Szerencsés esetben életben maradsz azután is, hogy volt egy rossz pillanatod. Egy esetleges baleset kimenetele, gyógyulási esélyei nem csak rajtad múlnak. Benne van a pakliban, hogy az addigi életedet, lakóhelyedet teljesen át kell alakítani pusztán azért, hogy létezhess. Ennek a költségeit, valamint a kieső jövedelmed költségeit hivatott pótolni a balesetbiztosítás.

Jogvédelmi biztosítás

A jog útvesztőjében eligazodni még egy szakjogásznak sem mindig könnyű. Abban az esetben, ha a jogaidról van szó, nem csak hallgatni van jogod. Minden más viszont sok-sok pénzbe kerül. Itt magát a szolgáltatást teszik mögéd, így nem kell azon aggódnod, hogy ki tudod-e fizetni a szakembert.

 

Céges biztosítások

Céges szerződés esetében a magánszemélyeknél végigjárt kérdéskörök ugyanúgy élnek. Itt is szükséges megnézni, hogy konkrétan mit ír alá a vállalkozó, és itt is igazak a fentebb már említett elvek.

A cégek által igényelt leggyakrabb biztosítások:

 • vállalati vagyonbiztosítás (itt leginkább a céges ingatlanvagyonra gondolok)
 • céges flottabiztosítás (vagy ha úgy jobban jár, akkor egyesével biztosítja a céges autókat)
 • céges egészségbiztosítás
 • céges életbiztosítás
 • felelősségbiztosítás
 • jogvédelmi biztosítás
 • utasbiztosítás céges kiküldetésekhez

Speciálisabb esetekben igényelt biztosítások:

Miben más egy céges biztosítás egy priváthoz képest?

A biztosítás számviteli kérdései

A cégek jellemzően az árbevétel terhére finanszírozzák a kis kárértékű, szokásos károkat. Ez a kockázat inkább többletköltség, amolyan tervezhető veszteség, semmint valódi biztosítási téma. Számviteli kérdéskörben az elköltségelhetőség valamint az összetettebb adózás jelenik meg a magánszemélyhez képest.

A vállalati biztosítás volumene

Egy vállalkozás esetében célszerű egyben és külön is megnézni az egyes biztosítandó részeket. Minden vagyonbiztosítás (gépjármű, ingatlan, stb) egyben történő megversenyeztetése komoly előnyhöz juttathatja az adott céget még akkor is, ha később nem mindent biztosít ugyanannál a biztosítónál.

Ugyanakkor minden biztosítónak megvan a maga specialitása, így még a gépjármű kategóriákat is célszerű külön-külön csoportonként kezelni.

A vállalati biztosítás bővebb kockázati köre 

Egy vállalkozás életében vannak olyan területek, amelyek teljesen megegyeznek egy magánszemélyével. Így ugyanazon biztosítások érvényesek rájuk is.

Egyben vannak olyan élethelyzetek, amelyek magánszemélyeknél nem értelmezhetőek. Természetesen, mivel ezek is jelentős költséget terhelnének a cégre, és alapvetően a biztosíthatóság minden kritériumának megfelelnek, célszerű biztosítás keretében minimalizálni a kockázatokat.

A magánszemélyektől eltérő biztosítások a vállalkozásoknál 

All Risk biztosítás

Ez a szerződéstípus minden nem kizárt káreseménynél térít. Népszerűsége növekszik, ami köszönhető egyrészt annak, hogy a hagyományos biztosítás és az all risk biztosítás díjtétele között jelentősen szűkült a rés. Másrészt pedig nagyobb biztonságot nyújt azáltal, hogy a hagyományos biztosítás csak a felsorolt tételeknél térít. Akárhogy is gondoljuk végig a lehetőségeket, az élet könnyen átírja a forgatókönyvet.

Csoportos biztosítások munkavállalókra

Azok körében kedvelt, akik szeretnének gondoskodni a munkavállalóikról. Szükség esetén csoportokat is képezhetsz a biztosításon belül, így a differenciált jutalmazás eszköze is lehet.

Vállalati utasbiztosítás

Egy cég életében gyakran fordul elő, hogy rendszeresen külföldre szólítja valamely munkatársát az elvégzendő munka. Ekkor a magánszemélyekhez hasonló utasbiztosítás köthető rá is, annyi eltéréssel, hogy elköltségelhető valamint keretnapos, így nem szükséges előre látnod, hogy mikor és ki indul.

Elköltségelhető egészségbiztosítás a TAO tv.-ben meghatározott emberekre. 

Egy vezető beosztású számára a leginkább fontos tényező az idő. A napi tevékenység mellé jellemzően nem sok minden fér bele, így gyakran előfordul, hogy a céges autó gyakrabban látja a szervizt, mint amilyen gyakran a cégvezető szűrővizsgálaton megjelenne. Az ő betegsége esetén viszont sokkal nagyobb kár érheti a céget is, és egy későn észrevett betegségnél őt magát is.

A béren kívüli juttatások speciális formája. Ezt a pontot elsősorban a tulajdonosi / vezetői kör tudja legoptimálisabban kihasználni, leggyakrabban privát egészségbiztosítás témában. Ekkor ugyanis a vállalkozás költségként elszámolja a szolgáltatást, viszont az adott biztosított személy az, aki gyógyulhat a lehető leggyorsabban.

Felelősségbiztosítás

Egyre inkább felgyorsult, és egyre összetettebb világunkban a felelősségvállalás kiemelten fontos a bizalom megtartása érdekében. Ez azonban egyre nehezebb.

A felelősségbiztosítás keretein belül a biztosító vállalja, hogy a vállalkozó (mint szerződő) által harmadik személynek okozott kárt meghatározott feltételek mellett megtéríti.

Ez a szerződés egyszerre két felet is véd:

 • a vállalkozó ügyfele biztos lehet abban, hogy vagy megfelelő minőségű terméket, vagy kártérítést kap.
 • a biztosító csak akkor térít, ha a vállalkozót terheli a felelősség, biztosítással a háta mögött a vállalkozónak nem kell a vevő felé kifizetendő összeget előteremtenie.
Szállítmánybiztosítás

Ha csak a magyarországi áruszállítást vesszük alapul, akkor is többszáz km-t utazhat az áru, míg megérkezik a megrendelőhöz. Pusztán ez a távolság is önmagában sok kockázatot hordoz. További kockázat lehet a bűncselekmény, de akár az áru megromlása is.

Balesetbiztosítás üzemi baleset esetére

Üzemi vagy munkahelyi baleseteknél a sérült dolgozó több milliós kártérítésre is igényt tarthat. Bár a balesetet elkerülni nem feltétlenül tudod, a kártérítés összegét „átengedheted” a biztosítónak. Ami eldönti, hogy célszerű-e megkötnöd az üzemi balesetre a biztosítást, az nem más, mint a számok. Ki tudsz-e / ki akarsz-e fizetni akkora összeget, ami reálisan előfordulhat nálad.

Üzemszüneti biztosítás

Fedezetet nyújt arra a bruttó nyereségre, amelyet elértél volna a biztosított terméken, ha az adott termelőegységben nem lett volna üzemszünet. Az üzemszünet köre természetesen széleskörű, lehet az áramszünettől kezdve a vihar okozta leállásig sokminden, kivéve a tervezett leállást.

Gépbiztosítás 

A hagyományos vagyonbiztosítás mellett szokták alkalmazni, de akár önállóan is megállja a helyét. Leginkább nagyértékű gépekre szokták igénybe venni (termelő gépek, mezőgazdasági gépek, stb.)

Különbség a „hagyományos” vagyonbiztosítás és a gépbiztosítás között, hogy a hagyományos verzió jellemzően elemi kár és betöréses lopás kockázatát fedi le. A gépbiztosítás pedig ezen kívül emberi és technikai veszélyek is fedezhetőek (ügyetlenség, gondatlanság, kezelői hiba, anyaghiba, de akár rongálás is)

Szakmai biztosítások

Egyes szakmáknál kifejezetten előírás ennek megléte. Bár a fejlett szoftverek sok féle hibát konkrétan ellehetetlenítenek, mindent azért nem lehet rájuk bízni. Mivel minden esetben a gép helyett az embert teszik felelőssé, hasznos, ha van a hátad mögött szakmádhoz igazított biztosítás. Ilyen szakmák például

 • önállói bírósági végrehajtói tevékenység
 • tervezői, építőipari kivitelezői és felelős műszaki vezetői tevékenység
 • könyvvizsgálói, könyvelői, adótanácsadói, bérszámfejtői és társadalombiztosítási ügyintézői tevékenység
 • gyógyszertári tevékenység
 • személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység

 

Mire figyelj, ha biztosítást kötsz?

 

Magánszemély biztosítása

Magyarországon a vagyonbiztosítás körében gyakran előfordul az alul és a túlbiztosítottság is. Alulbiztosítottság esetén bár kedvezőnek tűnnek a díjak, káreseménynél a biztosító jelentősen kevesebbet fizet, mint amennyi a pótláshoz szükséges.

Túlbiztosítottság esetén pedig olyan tételeket is fizetsz, amely teljesen felesleges a számodra (vagy nincs esélye a kárnak, vagy nem jelentős összeg).

Élettel kapcsolatos biztosításoknál nem beszélhetünk értékről, mivel nincs forintban kifejezhető értéke az embernek. Az egészséggel és élettel kapcsolatban viszont nem ezért nem tapasztalunk túlbiztosítottságot. A legtöbb ember a tényleges szükségletekhez képest vagy alulbiztosított, vagy épp sehogy sincs. (Ez egy érdekes kérdést vet fel, hogy ha a kocsid biztosítására jobban ügyelsz a sajátodhoz képest, akkor számodra melyik is a fontosabb.)

Így a biztosítás kiválasztásánál ügyelj arra, hogy ne csak látszatra legyen meg, hanem a te valódi igényeidhez igazodjon.

Az élethelyzeted változásával együtt rendszeresen, ajánlottan 1-2 évente célszerű felülvizsgálnod, vagy felülvizsgáltatnod a biztosításaidat. Ennyi év alatt ugyanis sok változás állhat be. Akár a bevételeidben, akár a biztosítási iparágban, de akár az ingatlan értéke, vagy a berendezése jelentősen változhat.

Sajnos láttunk már indulásnál teljesen rendben levő, káreseménynél erősen alulbiztosított eseményre példát. Tanyaépületet a tulajdonos 4 millió forintra biztosított (ez akkor teljesen fedte az egészet az utolsó kerítéslécig), majd gazdálkodni kezdett, évekkel később leégett az ingatlan. 24 millió forint kárból a biztosító a kötvény szerinti 4-et szó nélkül fizette.

Vállalkozók biztosítása

Egy biztosító a biztosítás megkötésekor létező eredeti állapot helyreállítását tudja finanszírozni a biztosításod terhére. Természetes, hogy ha volt egy kicsike őrbódéd, amit elfújt a szél a hétvégi viharban, akkor a helyére nem fog neked palotát emelni.

Ez viszont azt is jelenti, hogy figyelned kell a biztosítás megkötésénél, hogy a könyv szerinti érték vagy az újjáépítési érték lesz a mérvadó, ha az érték megállapítására kerül sor.

Fontos ez azért, mert az értékcsökkenési leírás alkalmazásával a számviteli törvény alapján lehetőséget kapsz arra, hogy az amortizáció mértékével megegyezően kivezesd a könyvedből az adott eszközt. Ezzel a leírással pont a számviteli törvény ad lehetőséget arra, hogy pótold egy szép új eszközzel a régit.

Tehát nagyértékű ingatlan vagy gép esetében nem árt, ha a könyvelésed szinkronban van a tényleges értékkel. A biztosító alaphelyzetben ugyanis csak a könyv szerinti értékig fog téríteni akkor is, ha neked az sokkal többe került.

Ennek kiküszöbölésére egyrészt az infláció másrészt a technikai fejlődés figyelembe vételével lehetőséged van a könyv szerinti érték helyett pótlási értékre biztosítanod a nagyértékű eszközeidet. Erre viszont kiemelten szükséges figyelned, hogy mit tartalmaz a kötvényed.

A biztosítás adózása

Jelenleg csak a klasszikus értelemben vett biztosítás adózását taglalom, tekintettel arra, hogy a befektetéssel egybekötött biztosítások adózását már a befektetések adózásáról szóló pontban említettem.

Az adózás témakörénél fontos megemlítenem, hogy a vagyonbiztosítás megkötésének feltétele, hogy a szerződő érdekelt legyen az adott tárgy állagmegóvásában.

Mivel a biztosítások kártérítése nem minősül bevételnek, így SZJA fizetési kötelezettség sem terheli őket.

A személybiztosítások adózását az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.3-as alpontja írja le naprakészen.

Hogyan építs fel egy számodra is előnyös biztosítási portfóliót? 

Ahogy fentebb a piramisábrán is láthattad, a megfelelő védelem az alapja a pénzügyi stabilitásodnak.

Az alábbi képen azt láthatod, hogy melyek azok a biztosítások, amelyek ezt a stabilitást alátámasztják.

Biztosítás alappillérei

A biztonságodnak két fő iránya van (élet és nem-élet), amely öt fő pilléren nyugszik:

 • Egészségbiztosítás: talán az egyik legfontosabb, amiről gondoskodnod kell. Súlyos betegség esetén ugyanis egyrészt kiesel a munkából, és a gyógyulás is nagyon sok pénzt vihet el.
 • Balesetbiztosítás: az élet a legnagyobb rendező, így hozhat nem kívánt fordulatokat. Ebből felállni, vagy alkalmazkodni a maradandó dolgokhoz nem csak pszichésen tud megterhelő lenni. Sokkal egyszerűbb a dolgod, ha az anyagi oldalt megoldják helyetted.
 • Kockázati életbiztosítás: ez az egy pont, amely igazából nem rólad szól. Ennek a biztosításnak akkor veszed hasznát, ha van olyan családtagod, akik tőled függnek, és veled valami katasztrófa történik. Ezzel a biztosítással garantálhatod, hogy tőled függő céljaitok megvalósulnak (pl. gyermek iskoláztatása)
 • Vagyonbiztosítás: a már felépített vagyon elvesztésébe sok embernek az egészségébe és családi életébe is került már.
 • Vagyoni érdek biztosítása: a kieső jövedelmek pótlása, esetleges jogsérelemből adódó követelés szintén jelentős tételeket jelentenek.

A számodra is előnyös biztosítási portfólió magában foglalja az 5 pillért a számodra, saját élethelyzetednek megfelelő optimális egyensúlyban.

Ez azt is jelenti, hogy rendszeresen felülvizsgálod, vagy felülvizsgáltatod néhány évente, de minimum a jelentősebb életeseményeknél. A felülvizsgálat során gyakran megesik, hogy egyes biztosításokhoz az addigitól eltérő biztosítót választunk pontosan az optimalizálás miatt.

Hogyan válassz biztosítást?

A saját biztosítási portfólió felállításához nem árt tudnod, hogy mi alapján válassz biztosítást. Legelső lépésként gondold át, hogy mit is szeretnél biztosítani, és milyen mértékben. Mi az, amitől leginkább tartasz. Így máris egy nagy lépést tettél előre, elvégre ekkor már valószínű, hogy nem fogsz olyanért is fizetni, ami számodra teljesen felesleges.

Mivel egy biztosítási szerződés messze sokkal bonyolultabb, mint leugrani a közértbe, ezért célszerű egy ebben járatos szakember segítségét is kikérned.

Vállalkozóként abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy a TAO tv. és más számviteli szabályozások lehetővé teszik számodra, hogy egyes biztosításokat elköltségelj, vagy céges juttatásként vegyél igénybe. Egy adott szolgáltatás igénybevételénél nézd meg, hogy számodra kedvezőbb módozatot (költségszerkezetet, adózást, stb) jelent-e, ha a vállalkozás a szerződő.

Mielőtt bármit aláírnál, tekintsd át, hogy miről szól a szerződés. Ne csak a fejlécet, hanem azt is, ami az apróbetű.

Pontosan látnod kell, hogy:

 • mire fizet
 • mikor teszi ezt (van-e bármilyen várakozási idő)
 • mire nem fizet
 • hogyan és mikor tudod esetleg módosítani a szerződést (lehet, hogy 5 év múlva már más igények lesznek számodra fontosak)

 

Zárszó

A biztosítások a történelem során már megmutatták, hogy szükségesek, sok-sok embert kihúztak már a teljes anyagi csődből.

Mert ne feledd: az ember baj esetén még mindig ahhoz a közösséghez fut segítségért, ahol épp él. Ennek megfelelően a biztosítás nem más, mint annak az összegnek a mérséklése, amit a családtagjaidtól vagy barátaidtól kérnél.