Barion Pixel

A faktorálás

A faktorálás – forrásbevonás egyszerűen

Sokan úgy vélik, hogy a faktorálás egy újkeletű történet, ám ez egy közel 200 éve létrejött szolgáltatás, amely hazánkban már az 1920-as években is megjelent.

Faktoring

A faktorálás fogalma

A faktorálás nem más, mint pénzkölcsönzés számlakövetelés megvásárlása ellenében. Ekkor a számla eredeti jogosultja eladja ezt a követelést, és a faktoráló cég (azaz a pénzt kölcsönadó) lesz annak jogosultja.

A faktoringszerződés létrejötte során egy jövőben esedékes követelést értékesítenek, így ez egyfajta engedményezésnek tekinthető.

Miért előnyös a faktorálás?

Jogosan merülhet fel benned a kérdés, hogy egyrészt miért nem vesz fel valaki forgóeszközhitelt arra a 30-90 napra, míg a vevői fizetnek, illetve miért éri meg egy faktorcégnek akár kezdő kisvállalkozások számára is ilyen módon hitelt nyújtani.

A válasz az első kérdésre nagyon egyszerű: elképzelhető, hogy a cég (még) nem hitelképes. Azaz hiába szeretne hitelt felvenni, vagy túl sok biztosíték nyújtásával kaphat, vagy egyáltalán nem kaphat. A faktorálás során viszont nem őt nézik elsődlegesen, hanem a vevőjének a stabilitása a fontos. Ha a vevő amúgy hitelképes, akkor a számlakövetelés ellenében nyújtott hitel nagy valószínűséggel ki lesz fizetve.

Alapfogalmak a faktorálás során

Faktor

A követelést megvásároló, faktoring szolgáltatást nyújtó pénzintézet. Faktorálást a faktorálásról szóló polgári törvénykönyv rendelkezései alapján lehet nyújtani.

Követelés

Elismert és teljesített szolgáltatások ellenértéke.

 

A faktoring előnyei

Forrásbevonás egyszerűen

A kkv szektor szereplői a nagyvállalatokkal ellentétben (még) nem rendelkeznek kiterjedt vevőkörrel, így számukra kiemelten fontos, hogy túlzott eladósodottság nélkül maradjanak versenyképesek.
A faktorálás során a hitelbesorolásod nem változik, mégis növelheted a pénz forgási sebességét.
A faktoráláshoz nem feltétel, hogy nyereségesen működj (mindössze működnöd kell), és még üzleti tervet sem kell benyújtanod. Nem utolsó sorban a tulajdoni részesedésed is megmarad.

Biztonság

Sok esetben a faktor magára vállalja a behajtással járó feladatokat, így nőhet a vevőid fizetési hajlandósága. Ez pedig a te biztonságodat is növeli. Emellett a faktor pontos adminisztrációt vezet, így a későbbiekben könnyebb nyomonkövetned, hogy ki mikor melyik számládra mennyit fizetett.
Lehet, hogy te egy kétlábon járó exceltábla vagy, és fejből tudod azt is, hogy 3 éve 5 hónapja és 12 napja mekkora összeg volt a számládon, ettől még az írásos nyomonkövetés adott esetben a vitás kérdések rendezésének kulcsa lehet.

Versenyelőny biztosítása

A saját pénzügyi stabilitásod fenntartásának rovására nem mehet az értékesítés. A likviditásról szóló cikkben már volt szó arról, hogy a likviditás nem csak azt jelenti, hogy mekkora összeg van a számládon, hanem azt is, hogy amíg az adott megrendelést teljesíted, hogyan fog alakulni a fizetőképességed.
A faktorálás igénybevételével lehetőséged van arra, hogy elvállalhass olyan megbízásokat is, amelyekre a számla ellenértéke nélkül nem lenne lehetőséged.

Kinek jó a faktoring szolgáltatás?

Mivel a faktorálás a likviditás menedzsment és a forgóeszköz finanszírozás kérdéseire egy válasz, így jól jöhet neked akkor, ha

 • folyamatos beszállítói kapcsolatban vagy egy vagy több hitelképes (azaz banki szempontból stabil) közép- vagy nagyvállalattal
 • az értékesítési lehetőséged vagy versenyképességed növelése érdekében hosszabb fizetési határidőt szeretnél nyújtani a vevőidnek
 • banki hitelkeretedet már nem tudod ehhez az igényhez emelni.
 • folyamatos szükségleted van forgótőkére, de árbevételeidben erős szezonalitás mutatkozik

Mikor veheted igénybe a faktorálást?

Természetesen itt a legfőbb kérdés, hogy az a cég mennyire stabil, aki neked fizet.

Tekintettel arra, hogy hazánkban a leggyakoribb faktorálás típus a visszterhes faktorálás, itt az is fontos, hogy egyrészt akarjon fizetni a vevőd, másrészt ha a vevőd mégsem fizet, akkor legyen esély rajtad behajtani a már meghitelezett részt.

Ennek megfelelően elvárás, hogy piacképes terméket szállíts és korrekt (és formailag is helyes) számlákat adj a vevőnek. Profánul hangozhat, de ha ezekkel probléma adódik, akkor a legcsilivilibb partner felé meglévő követeléseidet sem fogják finanszírozni. Gondolom, fordított helyzetben te sem tennéd.

Ezen kívül jellemzően elvárják a bankok a te részedről a stabil működést, azaz:

 • legyen legalább 1 lezárt éved
 • működjön a céged (azaz csőd vagy felszámolási eljárás kizáró tényező)
 • a saját tőkéd ne legyen negatív
 • legyél fizetőképes: ne legyen lejárt köztartozásod vagy szállítói tartozásod
 • a bankok előírhatnak minimális éves árbevételt is, ez alapvetően nem elrugaszkodott elvárás, 100 milliós éves árbevétel körültől már szeretettel várnak.

A faktorálás működése

Faktoring menete

A faktorálás típusától függetlenül az alábbi lépésekből áll össze:

1. A vevő felé kiállított számlát benyújtod a faktorcégnek, ezzel jelzed, hogy faktoráltatni kívánod.
2. A faktor ezt átnézi, és ha nem talál formai hibát, akkor a megállapodás szerinti mértékben kifizeti számodra. Ezt a bruttó érték %-ában szokták meghatározni
3. A vevő a faktorcégnek (ez jellemzően bank) fizet a megjelölt határidőre. (Ettől a csendes faktorálás tér el.)
4. Az ellenérték beérkezését követően a faktorcég elszámol feléd a meg nem hitelezett résszel.

A faktoring típusai

A faktorálás ugyanúgy, mint a hitelezés több formában is elérhető. Ezek alapvetően mind a követelés megvásárlásáról szólnak, viszont szolgáltatási szintjükben, és így árazásukban vagy éppen elérhetőségükben eltérnek.

Visszterhes faktoring

A leggyakoribb fogmája a faktorálásnak. A faktor megvásárolja a követelést a vállalkozástól, nyilvántartja és beszedi, de a hitelezésből eredő kockázat az ügyfélé marad. Azaz ha a vevőd mégsem fizet, akkor neked kell helyt állnod.

Visszteher nélküli faktoring

Ekkor a faktorcég akkor is fizet, ha a vevő mégsem fizetne. Ez nagyobb biztonságot jelent a cégednek, ugyanakkor a biztonságnak ára is van.
A visszteher nélküli faktoring esetében teljes egészében átengeded a nyilvántartás és a követelésbehajtás feladatkörét a faktornak.

Exportfaktoring

A hagyományos faktoráláshoz hasonlít, annyi különbséggel, hogy itt 2 faktorcég is a segítségedre van.
Exporttevékenység során a biztonságodat növeli. Ekkor te, mint exportőr megállapodást kötsz az itthoni faktorcéggel, ő lesz az exportfaktor. Ő felveszi a kapcsolatot a kinti faktorral (aki az importfaktor). A fizetés menete a következő lesz: az ügyfeled fizet az importfaktornak, aki átutal az exportfaktornak, aki kifizet téged.

Csendes faktorálás

Ekkor a vevőd nem tud arról, hogy a követelést eladtad, ugyanúgy neked fizet. Te korábban már megkaptad az ellenértéket a faktortól, így a befolyt ellenértékből ezt a kötelezettséget egyenlíted ki.

A faktorálás mértéke

Azt, hogy mekkora összeget kaphatsz faktoráláskor, alapvetően 3 tényező határozza meg.

Vevőlimit

Ez egy adott vevő esetében maximálisan nyújtható összeget jelenti.
Ennek megállapításánál a faktorcég az alábbiakból indul ki:

 • a vevő bonitása (fizetőképessége)
 • fizetési morál
 • a vevőköröd nagysága
 • fizetési határidők
 • szezonalitás mértéke

Bármelyik tényező hirtelen változása természetesen pozitív vagy negatív irányban is módosíthatja a limitet.

Szállítói limit

Ez rád vonatkozik, hogy legfeljebb mekkora összeget adnak neked összesen. Hitelkeretként is felfoghatod annyi különbséggel, hogy a legtöbb bank a normál hitelkeretnél olyan biztosítékokat is kérhet, amelyeket nem tudsz teljesíteni. Itt a hitelkeret biztosítékaként a számlák ellenértéke szolgál. Ahogy a vevőid fizetnek, úgy töltik fel a hitelkeretedet, amit aztán újra felhasználhatsz. Egy jó fizetési morállal rendelkező vevőportfólió kiépítése számodra itt is előnyökkel jár.

Alapvetően fontos itt a visszteherbíró képességed. Ez annyit jelent, hogy amennyiben a vevőid nem fizetnek, mekkora összeget vagy képes a már meglévő tartalékaidból fizetni.

A megelőlegezés mértéke

A megelőlegezés azt az összeget jelöli, amelyet a faktorcég a számla ellenértékeként kifizet a számodra. Ez jellemzően a bruttó érték 80%-a szokott lenni, ezt viszont csökkentheti az ellenkövetelés. Ha a vevőd tőled is követel valamekkora összeget (azaz egymás szállítói és egyben vevői vagytok), akkor ennek arányában csökkenthetik a megelőlegezés mértékét.
A megelőlegezés mértéke természetesen ténylegesen a megelőlegezést jelenti. Azaz a számla értékének beérkezése után megkapod a fennmaradó összeget is.

A faktorálás ára

A faktorálás díja két tételből tevődik össze. Egyrészt a faktorálás árából, másrészt a kamatlábból.

Faktordíj

A bruttó számlaösszegre vetített fixdíj.
Ez fedezi a faktorcég által nyújtott állandó szolgáltatások (pl adminisztráció) költségeit, mértéke függ:

 • a számlák mennyisége
 • a tranzakciók száma
 • a pénzmozgás nagysága

Kamat

A futamidő alatt esedékes kamat. A faktorcég itt napi kamatot számít fel általában, így itt is visszaköszön számodra egy jól fizető vevőállomány előnye. Itt nem kell sok időre gondolnod, a futamidő a számla benyújtásától indul, és tart addig, amíg a vevőd kiegyenlíti a számládat. Azaz néhány naptól a számla fizetési határidejéig tart.

A faktorálás számokban

Tegyük fel, hogy te az alábbi kondíciókkal szeretnél egy számlát faktoráltatni (a számok nem feltétlen igazodnak a tényleges piaci feltételekhez, prioritás volt számomra, hogy könnyű legyen számolni velük, és így egyszerűbb legyen követned)

Számla bruttó értéke: 1 millió Ft
Faktordíj: 1%
Kamat (Ez mindig éves kamat): 12%
Finanszírozás mértéke: 80%
Fizetési határidő: 30 nap
A faktordíjat a számla bruttó összegére számoják: 10.000 Ft
Finanszírozott összeg: 800.000 Ft
Azonnal kézhez kapsz: 790.000 Ft

A meg nem finanszírozott 200.000 forintot a beérkezés után fogod kézhez kapni a kamatokkal csökkentve.

A faktorálás kamatát az általad is használt összegre számolják: 790.000* 12%/12= 7.900
Kézhez kapott összeg: 200.000- 7.900 = 192.100,- Ft

Itt természetesen napi kamatot kell számolnod. Ha a fizetési határidő nem pont 1 hónap, akkor napokra bontva számolja a bank is. (Így is naponta számolja, csak egyszerűséget ígértem, a 30 nap pedig 1 hónap 🙂 )

Ebben az esetben neked ennek az 1 millió forintos számlának a faktoráltatása 17.900 forintodba került

Drága-e a faktorálás?

Ez nézőpont kérdése, így attól függ. A faktorálás ára a számla értékének átlagosan 0,3-3%-a körül alakul, függően minden egyéb feltételtől.
A kérdés, hogy mekkora összegből tudnád megoldani faktorálás nélkül, egyáltalán meg tudnád-e oldani. Nyilván, ha egyáltalán nem tudnád megoldani, akkor nem kérdés, hogy drága-e vagy sem. Ez áll a rendelkezésedre.
Mielőtt megítélnéd, hogy drága-e, vedd figyelembe, hogy a faktorcég nem csak hitelt nyújt a számodra. Segítségedre van adminisztrálásban valamint a követelésbehajtásban is, ezzel pedig terhet vesz le a válladról. Arról nem beszélve, hogy lehetőséget kapsz ezzel arra, hogy gyorsabban juss pénzhez, ami által növekszik a saját nyereséged is.

A faktorálás kockázata

Mint minden pénzügyi műveletnek, ennek is van kockázata.

Alapvetés ugyan, hogy a faktorcég csak a teljesített, elismert áruszállításból származó, hitelképes ügyfél felé kibocsátott számlákat finanszírozza. A gépezetbe viszont kerülhet porszem.

Ügyfélkockázat

A vevődet hitelképesség szempontjából megvizsgálják, és csak akkor finanszíroznak, amennyiben stabilnak mutatkozik. A kockázat abban rejlik, hogy a bekért számviteli kimutatás a múltat tükrözi, és nem ad információt a jövőre nézve. Így hirtelen fellépő változásoknál (a vevőd fizetésképtelenné válásakor, vagy csak komoly likviditási gondjai esetén) egyrészt neked kell helytállnod, másrészt a vevőlimitet ennek megfelelően fogják csökkenteni.

A faktorcég nem vizsgálja, hogy a vevődnél hibás menedzsment, vagy mindenkit érintő piaci változások miatt álltak be a likviditási gondok. Ennek megfelelően egy ilyen helyzet téged is érinthet pont akkor, amikor te magad is likviditási gondokkal küzdesz.

Ügyletkockázat

A termék illetve szolgáltatás jellege nagyban meghatározza annak faktoráltathatóságát.

Egyedi döntés kérdése, hogy egy faktorcég mely iparágakat, vagy szolgáltatástípusokat fogadja be, vagy épp zárja ki. Ennek megfelelően elképzelhető, hogy minden feltételnek megfelelsz te is, és a vevőd is, de mégsem faktorálják azt a számlát. Köszönhető ez annak, hogy az adott iparágban a vitás helyzetek valószínűsége a bank megítélése szerint magas.

Kérdések:

 1. A saját cégedben milyen módon oldod meg a likviditás kérdéseit, ha nem elegendő a meglévő forrás?
 2. Hogyan tudnád beilleszteni a cégedbe a faktorálást?
 3. Milyen módon tudnád ennél hatékonyabb eszközökkel is finanszíroztatni a céged működését?

Meglátásaitokat, kérdéseiteket szívesen olvasom akár kommentben, akár személyes kapcsolat útján. Iratkozzatok fel a hírlevelünkre, hogy mindig frissen értesüljetek a legújabb cikkekről.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTPS-sütiket használunk a jobb működésért.