Barion Pixel

A környezetvédelmi biztosítás

A környezetvédelmi biztosítás – Meglepetés a cégeknek

A környezetvédelmi biztosítás talán nem tartozik a jól ismert biztosítások közé. Mivel ez nem ugyanaz, mint a környezetszennyezési biztosítás, így egy törvénymódosítás miatt a figyelem fókuszába került nagyon sok cég esetében.

Környezetvédelmi biztosítás
Mostanában egyre inkább előtérbe kerül a környezetvédelem, és ez nem véletlen. Ezt mi magunk is érzékelhetjük, anélkül hogy bekapcsolnánk a TV-készülékeket vagy felkattintanánk a netre. A környezetvédelem egy olyan közösségi tevékenység, amit mindenki képes gyakorolni, azaz bárki hozzátehet valamit. Nem szabad pusztán az államra, vállalatokra vagy éppen környezetvédelmi aktivistákra bízni. Ez egy globális kihívás, amely befolyásolhatja az egész emberiség életét és élőhelyének minőségét.

Az állam részéről történő beavatkozás egyik eszköze a törvényalkotás, ami segítheti a gazdasági szervezetek tudatosabb környezetvédelmi gyakorlatra kötelezését, akár úgy, hogy környezetvédelmi biztosítás kötését írja elő bizonyos esetekben. Erre példa a 271/2023. (VI.29.) Korm. rendelet 6. – 9. §-a, amely kötelezővé teszi bizonyos gazdasági szervezetek számára a környezetvédelmi biztosítás megkötését. De mit kell tudnunk róla?

Ajánlatot kérek

Kiket érint a környezetvédelmi biztosítás?

A magyar vállalkozások jó részének mostantól kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezniük egy januártól hatályos kormányrendelet értelmében. Ez a rendelet széles körben vonatkozik a hazai vállalkozásokra, és a biztosítás hiánya súlyos büntetéseket von maga után. Mindenkinek kötelező, aki hulladéktermelőnek vagy hulladékgazdálkodónak minősül.

Ki minősül hulladéktermelőnek?

Hulladék termelőnek minősül, minden olyan vállalkozás, amelynek a tevékenysége során a kormányrendeletben meghatározott mennyiségű hulladék képződik.
Ha a cég telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja a:

 • veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 • nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot vagy
 • nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot

a jogszabály hatálya alá esik, felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie.
A szabályozás kiterjed minden olyan vállalkozásra amely a tevékenysége során legalább annyi szemetet állít elő, mint a törvényben meghatározott mennyiség.

Ha belegondolsz, akkor ezt a súlyhatárt nem művészet túllépni, már egy kevésbé zölden gondolkodó nagyobb háztartásnak is sikerülhet. Épp ezért ez a szabályozás érinti a  hazai cégek nagy részét: éttermek, szervizek, szépségszalonok, irodaházak, gyártó és logisztikai cégek, építőipar, stb – minden olyan vállalkozást amely a tevékenysége során szemetet termel.

Ki minősül hulladékgazdálkodó cégnek?

Mivel ez egy engedélyköteles tevékenység, ha te ebben a tevékenységi körben vagy, valószínűleg fogsz tudni róla. Tehát hulladékgazdálkodó akkor vagy, ha:

 • a törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végzel, – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetését –, valamint
 • az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behozol, kiviszel vagy átszállítasz.

A standard eljárásban az alábbi TEÁOR számmal rendelkező tevékenységeket lehet fedezetbe vonni a jogszabályi megfeleléshez:

 • 52600 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése​
 • 52601 Nem veszélyes hulladék hasznosítása, előkészítése​
 • 52602 Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása (a hulladéklerakók kivételével)​
 • 52604 Veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítása, előkészítése​
 • 52605 Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése​
 • 52606 Veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása (a hulladéklerakók kivételével)​
 • 52608 Nem veszélyes hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodással foglalkozó cégeknek a kiváltandó engedélyek mellé szükséges a pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzés, illetve a környezetvédelmi biztosítás is.

Mekkora összegre kell környezetvédelmi biztosítás?

A vállalkozásoknak legalább 10 millió forint értékű környezetvédelmi biztosítással kell rendelkezniük. Ez káreseményenként és időszakonként értendő. A telephelyek számától függetlenül szükséges egyetlen, megfelelő összegű biztosítással rendelkezni.

Egy ilyen felelősségbiztosítás például fedezheti a telephelyen történt környezetszennyezésből eredő helyreállítási költségeket, kárenyhítést, és az okozott károk helyreállítását.

A környezetvédelmi biztosítás pontos összegének kiszámítása

A törvény azt írja elő, hogy a biztosítási fedezetnek minimum 10.000.000 Ft-os limit összeggel kell létrejönnie. A vállalkozás dönthet úgy, hogy magasabb limittel köt biztosítást,  de alacsonyabb limit megkötésére nincs lehetőség.

Azt, hogy a cégnek milyen limittel (biztosítási összeggel) szükséges megkötnie a biztosítást, a törvény egy képlettel határozza meg, az alábbiak szerint:

A területi szorzó megállapítása

B=A*V*T

B: A környezetvédelmi biztosítás minimális összege (minimum limit)

A: alapérték, amelynek összege 10M Ft (minden esetben)
V: veszélyességi szorzó. Ez a veszélyességi szorzó a cég tevékenységére vonatkozik a következő slide táblázata szerint kell értelmezni:

T: Területi szorzó, amely az alábbiak szerint határozza meg, hogy hol van a telephely:

T=1; minden esetben, kivéve
T=2; ha a létesítmény üzemeltetésére védett természeti területen, védett természeti területnek nem minősülő, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területen (Natura 2000 területen) vagy vízbázis védelmi területen kerül sor.
T=1,5; ha a létesítmény üzemeltetésére a 3.1. alpontban nem meghatározott országos ökológiai hálózat magterületén vagy az ökológiai folyosók területén kerül sor.

A veszélyességi szorzó megállapítása
Hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek Veszélyességi szorzó
Nem veszélyes hulladék, gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése 1
Nem veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése 1,5
Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása (a hulladéklerakók kivételével) 2
Veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése 3
Veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése 3,5
Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása (a hulladéklerakók kivételével) 5

 

Példa a szükséges biztosítási összegre

Egy nem veszélyes hulladék hasznosításával foglalkozó hulladékgazdálkodó cégnek a biztosítási összege, akiknek a telephelye egy Natura 2000  területen helyezkedik el: 10.000.000 x 1,5 x 2 = 30.000.000 Ft limit összegű felelősségbiztosítást szükséges megkötniük..

A piaci tapasztalat, hogy a korábban elérhető környezetvédelmi felelősségbiztosítások jelentős része nem felel meg a rendelet előírásainak (általában a 10 millió forintos limit nem áll rendelkezésre önállóan), ezért azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már rendelkeztek ilyen biztosítással, új szerződést kell kötniük. Ahogy láttad, a biztosítás díja számos tényezőtől függ, beleértve a vállalkozás tevékenységét és méretét is.

Töltsd le ezt az ingyenes pdf-et, hogy választ kapj a leggyakrabban ismételt kérdésekre!

Környezetvédelmi biztosítás GYIK

Tovább a letöltéshez

Mire terjed ki a környezetvédelmi biztosítás?

Az egy dolog, hogy szükséges, de mire is adod ki a pénzedet?

Bár nem derül ki a nevéből, de ez egy felelősségbiztosítás. Becsületes nevén – ha nagyon sokat szeretnénk írni -, hívhatnánk környezetvédelmi felelősségbiztosításnak is, ami egy összetett dolog. Érdemes pontosan tisztában lenni a jogszabályban foglaltakkal és a biztosítás részleteivel kapcsolatban egyaránt. Lényeges ez egyrészt a jogszabályi intézkedések miatt, de egy-egy véletlen során bekövetkezett anyagi és egyéb károk megtérítése miatt is.

A fedezetek biztosító társaságonként eltérőek, de az alábbi fedezetek általános információk. Fontos, hogy kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság jogerős határozata alapján teljesíthető kifizetés.

Tehát itt a kártérítés nem úgy néz ki, mint egy beázásnál. Itt nem elég lefotózni a károsodott részt, hanem egy kár során a Biztosító csak abban az esetben térítheti a kárt, ha jogerős határozatot adott ki a hulladékgazdálkodási hatóság.

Kártérítés lehetséges

 • Telephelyen belüli, a talaj, felszíni vizek, talajvíz, levegő szennyeződésével kapcsolatos feltakarítási költségekre, melyek újonnan létrejött környezetszennyezésből erednek;
 • Telephelyen kívüli, a talaj, felszíni vizek, talajvíz, levegő szennyeződésével kapcsolatos feltakarítási költségekre, amelyet a telephelyen belüli, újonnan létrejött környezetszennyezés elterjedése okozott.;

A kártérítés telephelyen belül vagy telephelyen kívül okozott személyi sérülésre vagy dologi kárra vonatkozik, amelyet újonnan létrejött környezetszennyezés okozott, így pl.:

 • Biodiverzitásban okozott kárra;
 • Kárenyhítési költségekre;
 • Jogvédelmi költségekre.
 • Kiegészítő díj fizetése ellenében a Szállításra is kiterjed
 • Alvállalkozói fedezet is elérhető

Nem kell azonban, hogy fejest ugorj a kutatásba; kérj kötelezettségektől mentesen egy ajánlatot, segítünk megtalálni az optimális környezetvédelmi felelősségbiztosítást a céged számára!

Ajánlatot kérek

Mikortól kell környezetvédelmi biztosítással rendelkezni?

2024. január 01-jétől kötelező ezzel a típusú biztosítással rendelkezni.

Új tevékenység megkezdésénél

A környezetvédelmi biztosítást úgy szükséges megkötni , hogy a kockázatviselés a tevékenység vagy üzemeltetés megkezdésének időpontjakor már megkezdődjön.

Folyamatban levő tevékenységnél

Ha a tevékenység (vagy üzemeltetés) már folyamatban van, szerződés kezdeti időpontnak az új engedély vagy a meglévő engedély módosítása érvényességének kezdőnapja minősül.

Hogyan lehet megkötni a környezetvédelmi biztosítást?

Amennyiben a vállalkozásának kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítást szükséges kötnie, az alábbi gombra kattintva kérhet ajánlatot. Az információk bekérése után szakértő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.

Ajánlatot kérek

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTPS-sütiket használunk a jobb működésért.